ECB: Kredietverlening Eurozone verder gedaald

De Europese Centrale Bank (ECB) meldt dat de kredietverlening in de Eurozone afgelopen maand verder is teruggelopen. Zowel bedrijven als consumenten sloten minder krediet af. Er is nu al negen maanden op rij minder krediet verstrekt. Zie ook het persbericht van de ECB.