DNB studie: grote verschillen vermogens van jong en oud

DNB publiceert in haar bulletin een studie naar het netto vermogen van nederlandse huishoudens. Hieruit blijkt dat in de afgelopen twintig jaar de balansen van Nederlandse huishoudens aanzienlijk zijn gegroeid. Aan de activakant zijn het huizen- en pensioenvermogen sterk toegenomen, aan de passivakant is de hypotheekschuld gegroeid. Als er naar het saldo van alle bezittingen en schulden wordt gekeken, dan blijkt dat Nederlandse huishoudens er gezamenlijk op vooruit zijn gegaan. Het netto vermogen van Nederlandse huishoudens is echter niet gelijkmatig verdeeld over huishoudens. De bezittingen en schulden verschillen vooral tussen jongeren en ouderen. Dit hangt samen met het gebruikelijke patroon van inkomens en besparingen over de levensloop. Veel jonge huishoudens lenen maximaal om een woning te kopen, terwijl ouderen tijd hebben gehad om spaartegoeden op te bouwen en de hypotheekschuld te verminderen. Zie voor het gehele artikel DNBulletin van 25 oktober 2012