Bezwaar tegen rol AFM bij algemene zorgplicht

De kritiek van de VFN en NFV op de belangrijke rol die de AFM zou krijgen bij de invulling van het nieuwe zorgplichtartikel in de Wft wordt branchebreed gedeeld. In september 2012 heeft het ministerie van Financiën een aantal wijzigingen in de Wft geconsulteerd. Findinet.nl heeft de belangrijkste reacties weergegeven: algemeen is het gevoel dat het belang van de klant voldoende wordt beschermd in zowel Wft als het Burgerlijk Wetboek. En als er dan toch een aparte zorgplichtbepaling in de Wft moet worden opgenomen, dan dient niet de AFM maar de wetgever de normen te stellen. Reactie van de VFN en NVF: ongewenst dat de toezichthouder de norm stelt De VFN en NVF zijn ook van mening dat de consument voldoende is beschermd volgens de bestaande wetgeving. De VFN en NVF onderstrepen het belang van handelen in klantbelang. Het ministerie van Financiën lijkt er echter voor te kiezen dat het voortaan aan de AFM is om vast te stellen wat gedragingen zijn die het klantbelang centraal stellen en vervolgens handhavend op te treden als de door de AFM opgestelde normen ten aanzien van klantbelang niet worden nageleefd. Voor de VFN en de NVF is een dergelijke bundeling van “wetgevende” en “rechtsprekende” macht volstrekt ongewenst. Lees de volledige reactie van de VFN en NVF bij Media en Politiek op deze website. Zie voor een samenvatting van alle reacties het artikel op findinet.nl, 31 oktober 2012