DNB: aflossingsvrije deel van hypothecaire lening moet worden beperkt

In het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) wijst DNB op de risico's van hypothecaire leningen waarop niet wordt afgelost. Volgens DNB bestaat de Nederlandse hypotheekschuld voor bijna 55% uit dergelijk hypotheken. Omdat deze leningen aan het eind van de looptijd wel moeten worden afgelost, is het volgens DNB zaak dat kredietverstrekkers hun klanten actief wijzen op het risico dat zij hiertoe voor of op einddatum van de hypotheek niet over voldoende financiële middelen beschikken. Kredietverstrekkers zouden hun klanten dan ook moeten 'stimuleren het aflossingsvrije deel van de financiering -waar mogelijk- te beperken'. Om de risico's van de hoge Nederlandse hypotheekschuld te beperken bepleit DNB tevens een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek en het verder inperken van de leennormen. Klik hier om het bericht van DNB te bekijken.