CPB: Regeerakkoord heeft positief effect op bbp, consumptie en werkloosheid

Uit de CPB analyse naar de effecten van het Regeerakkoord blijkt dat het beleidspakket van het Kabinet Rutte III een positief effect heeft op de economische groei. Gevolg van de aangekondigde maatregelen is dat het bbp in de periode 2018-2021 jaarlijks gemiddeld met 0,2% extra zal toenemen. De gemiddelde jaarlijkse groei van het bbp komt daarmee in deze periode nu uit op 2,0%. De consumptie van huishoudens stijgt gemiddeld met 0,6% extra p.j. en komt daarmee ook uit op gemiddeld 2,0% p.j.. De consumentenprijsindex (die vaak wordt gezien als graadmeter voor de inflatie) neemt met gemiddeld 0,6% extra p.j. toe en komt uit op gemiddeld 2,2% p.j.. De werkloosheid daalt tot 4,1% in 2021, zonder de aangekondigde beleidsmaatregelen zou dit 4,6% zijn geweest. Klik hier om de Analyse economische en budgettaire effecten van de financiële bijlage van het Regeerakkoord van het CPB te bekijken.