Brief Tweede Kamer voorkomen overkreditering en schulden (reactie VFN)

De VFN kan zich in grote lijnen vinden in de kabinetsvoornemens zoals die staan verwoord in de brief aan de Tweede Kamer over het voorkomen van overkreditering en schulden d.d. 19 oktober 2007. De VFN is verheugd dat er geen verbod op kredietreclames komt, maar wacht af hoe de voorgestelde waarschuwingszinnen komen te luiden. Consumptieve kredieten horen immers niet in de categorie van schadelijke producten thuis en vervullen een belangrijke rol in de economie. De VFN past op dit moment haar Gedragscode aan om de kans op overkreditering van consumenten nog verder terug te dringen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de registratie van schulden bij energiebedrijven, woningcorporaties en sociale diensten. De VFN neemt deel in de initiatiefgroep voor dit registratiesysteem (Landelijk Informatiesysteem Schulden). De VFN vindt dat haar nieuwe Gedragscode voor alle kredietverleners moet gaan gelden. Alleen op die manier is verantwoorde kredietverlening te waarborgen. In de publiciteit wordt de nadruk gelegd op kredietverlening als bron van problematische schulden. In de brief van het kabinet wordt echter aangegeven dat het ontstaan van problematische schulden een complex vraagstuk is. Veelal ligt daar een plotselinge inkomensachteruitgang door werkloosheid, echtscheiding of overlijden van een partner aan ten grondslag. Veel mensen kunnen ook slecht met geld omgaan en komen daardoor in de problemen. Omdat dat lastig te bestrijden oorzaken zijn komt naar de mening van de VFN te vaak en te snel de aandacht te liggen op de kredietverlening. Terwijl die, als kredietverstrekkers zich aan de normen en de wettelijke regelingen houden, niet tot problematische schulden kan leiden. De VFN is daarom een groot voorstander van een toezichthouder die de naleving van wetten en zelfregulering streng handhaaft.