VFN reageert op consultatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Op 27 februari heeft de VFN gereageerd op de consultatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Met het Uitvoeringsbesluit wordt een nadere invulling gegeven aan de begrippen PEP en UBO. In haar reactie geeft de VFN aan dat in de markt onduidelijkheid bestaat omtrent de aan te merken UBO’s in geval van een stichting administratiekantoor (STAK). De VFN zou hieromtrent graag meer duidelijkheid/een nadere uitwerking in het Uitvoeringsbesluit zien. Daarnaast merkt de VFN op dat de terugvaloptie van het aanmerken van hoger leidinggevend personeel als UBO in de praktijk tot onduidelijkheden kan leiden. De VFN wil in dit kader dan ook graag het belang van de praktische uitvoerbaarheid benadrukken. Een (meer) objectief criterium om vast te stellen wie als ‘pseudo-UBO’ kwalificeert, zou in dit verband kunnen worden overwogen. Klik hier om de consultatie te bekijken en hier om de reactie van de VFN te bekijken.