VFN reageert op consultatie Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Op 9 maart heeft de VFN gereageerd op de consultatie Besluit bekostiging financieel toezicht 2019. Met het Besluit wordt invulling gegeven aan de uitwerking van de verdeling van de kosten van het doorlopend toezicht over de verschillende toezichtcategorieën (o.b.v. volledige doorberekening aan de sector). Aan de hand van 3 factoren zijn door de AFM per categorie de toezichtinspanningen in kaart gebracht en heeft een nieuwe verdeling plaatsgevonden. Voor de toezichtcategorie aanbieders van krediet brengt de herverdeling een stijging van het percentage van 2,2% naar 4,8% met zich mee. De conclusie van de VFN luidt dat deze verdubbeling met name wordt veroorzaakt door de werkelijke toezichtkosten in de jaren 2014, 2015 en 2016 (de eerste factor). De keuzes (en kosten) die de AFM in deze jaren heeft gemaakt zijn volgens de VFN echter niet representatief voor de kosten die de komende jaren zullen worden gemaakt. De VFN ziet dan ook geen reden voor een procentuele verdubbeling van toezichtkosten voor aanbieders van krediet en acht deze (mede gezien het uitgangspunt van voorspelbaarheid en stabiliteit van kosten) onwenselijk. Klik hier om de consultatie te bekijken en hier om de reactie van de VFN te bekijken.