VFN-Reactie Consultatie Wijzigingsregeling Hypothecair Krediet 2023

In juli opende de het Ministerie van Financiën een internetconsulatie van de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2023 die de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk) per 1 januari 2023 moet wijzigen. De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt per toetsinkomen de maximale financieringslast voor hypothecair krediet vast  en de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning.

De VFN heeft een reactie gegeven op de voorgenomen wijziging van de Trhk waarin onder meer op de risico's van hoge hypotheekschulden voor het huishouden en de economie wordt gewezen, evenals het risico van de verhoging van de wegingsfactor voor de berekening van het toetsinkomen bij tweeverdieners. Daarnaast vraagt de VFN aandacht voor de risico's van het gebruik van hypothecair krediet voor consumptieve bestedingen. Ook wijst de VFN op het feit dat de Trhk in tegenstelling tot de Leennormen Consumptief krediet slechts één standaard huishoudtype, waardoor het de vraag is of huishoudens in afwijkende situatie met (meerdere) kinderen bij de maximale financierslast wel voldoende besteedbaar inkomen overhouden.  

De reacties van andere partijen op de consulatie treft u hier aan.