Aanpassing maximale kredietvergoeding per 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari 2024 is een wijziging in de wettelijke rente in werking getreden, waarbij de rente verhoogd is van 6% naar 7%.

De wettelijke rente fungeert als onderdeel van de maximale kredietvergoeding voor leningen, rood staan, en kopen op afbetaling. Deze maximale kredietvergoeding neemt toe tot 15% als gevolg van de stijging van de wettelijke rente. Periodiek, elke zes maanden, wordt de wettelijke rente opnieuw vastgesteld op basis van de ECB-rente. De recente verhoging van de ECB-rente met 1 procentpunt vormt de aanleiding voor de stijging van de wettelijke rente.

De laatste aanpassing van de wettelijke rente dateert van 1 juli 2023. De berekening van de wettelijke rente geschiedt door de basisherfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB) te verhogen met een opslag van 2,25%. Met een basisherfinancieringsrente van 4,5% wordt de resulterende rente afgerond op hele procenten, waarbij halve procenten of meer naar boven worden afgerond. De basisherfinancieringsrente vertegenwoordigt de rente waartegen banken gedurende één week geld kunnen lenen van de ECB. Indien nodig wordt de aanpassing van de wettelijke rente halfjaarlijks doorgevoerd, op 1 januari en 1 juli.