Financieringsbarometer Q1 2019

VFN Financieringsbarometer Eerste kwartaal 2019: Consumentenfinancieringsindex licht gestegen De consumentenfinancieringsindex in het eerste kwartaal van 2019 is gestegen t.o.v. vorig kwartaal. Dit blijkt uit de eerste meting van de VFN Financieringsbarometer in 2019, die is opgesteld door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de VFN. De barometer geeft aan in hoeverre Nederlandse consumenten verwachten aankopen te financieren in vergelijking met gefinancierde aankopen in de afgelopen twaalf maanden. Dit kwartaal komt de barometer uit op 153 punten. Consumenten verwachten dus meer aankopen te financieren dan in de afgelopen 12 maanden. De barometer is opgebouwd uit twee indices: Aankoopbereidheid en Financieringsbereidheid. Ten opzichte van het vorige kwartaal is de Aankoopbereidheid licht gestegen De financieringsbereidheid daalde licht. De gecombineerde Consumentenfinancieringsindex is gestegen naar 153. Trendmatige ontwikkeling: De eerstvolgende meting vindt plaats in het tweede kwartaal van 2019. De resultaten zullen op deze website worden geplaatst.