VFN reageert op consultatie Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Op 19 januari heeft de VFN gereageerd op de Internetconsultatie Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. De VFN spreekt zich in haar reactie uit voor het wettelijk faciliteren van een breed gebruik van het BSN door financiële ondernemingen, aanvullende duidelijkheid ten aanzien van de mogelijke continuering van credit scoring en behavioural scoring in Artikel 38 en/of in de Memorie van Toelichting, consistentie van activiteiten op het gebied van verwerking van persoonsgegevens die (formeel en informeel) worden gevraagd op grond van het financiële toezicht en de verordening en het opnemen van een bepaling die de verwerking van biometrische gegevens mogelijk maakt. Klik hier om de volledige consultatie te bekijken en hier om de integrale reactie van de VFN te bekijken.