VFN Financieringsbarometer tweede meting 2013: Consumenten verwachten meer grote aankopen te financieren

Huishoudens in Nederland verwachten meer grote aankopen te doen en deze vaker te financieren. Dit blijkt uit de tweede VFN Financieringsbarometer, die in juni is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). Zowel de aankoopbereidheid van consumenten, als de bereidheid om geplande aankopen te financieren zijn gestegen ten opzichte van de eerste meting in maart. De VFN Financieringsindex stijgt daarmee van 122 punten naar 135 punten. Consumenten verwachten vooral meer geld te lenen voor huishoudelijke apparaten. Aankoopbereidheid stijgt vooral voor huishoudelijke apparaten en woningverbetering Consumenten verwachten in deze meting de komende 12 maanden 2% minder aankopen te doen dan dat ze geplande aankopen deden in de afgelopen 12 maanden. In de eerste meting was dit nog 9% minder. Voor grote huishoudelijke apparaten en woningverbetering verwachten consumenten de komende 12 maanden meer uitgaven te doen dan voor vergelijkbare aankopen die in de afgelopen 12 maanden gepland waren. Financieringsbereidheid neemt toe, maar niet voor vakanties Ook de financieringsbereidheid is gestegen. Consumenten zijn voor hun geplande aankopen in de komende 12 maanden 38% meer bereid om een financiering af te sluiten dan voor hun aankopen in de afgelopen 12 maanden. In de meting van maart was dit nog 31%. Voor de grotere vakantiereis zijn consumenten juist minder van plan om te lenen dan ze de afgelopen 12 maanden hebben gedaan. De VFN Financieringsbarometer verschijnt vier keer per jaar op deze website en biedt een goede indicatie voor de ontwikkeling van consumptieve bestedingen en financieringen.