Senaat akkoord met Bankenbelasting

De Eerste Kamer wil dat het kabinet uiterlijk 1 juni 2013 middels een rapport van De Nederlandsche Bank informatie verschaft over de situatie bij de kredietverlening aan burgers en bedrijven. Indien noodzakelijk moet het kabinet onmiddellijk ingrijpen vindt de Eerste Kamer. Deze opvatting is neergelegd in een motie van PvdA- Kamerlid Sent De motie is dinsdag 10 juli 2012 aangenomen met steun van PvdA, VVD, CDA, PVV, SGP, CU, D66 en 50PLUS. De fracties van SP en GroenLinks en PvdD en OSF stemden tegen.

Volgens de woordvoerders van SP en GroenLinks zou de oproep aan het kabinet om onmiddellijk in te grijpen ertoe kunnen leiden dat de bankenbelasting buiten werking wordt gesteld. En daar zijn zij tegen.

De Eerste Kamer ging akkoord met invoering van een bankenbelasting die op jaarbasis 600 miljoen euro zou moeten gaan opleveren. De Senaat vindt het redelijk dat de banken op die manier een prijs betalen voor de impliciete garantie voor overheidshulp als zij in financiële problemen raken.

Bron: eerstekamer.nl 11 juli 2012