Regeling tot wijziging Vrijstellingsregeling Wft gepubliceerd; kosteloos verlenen van uitstel van betaling nu vrijgesteld van Wft.

Op 23 juli is in de Staatscourant de Regeling tot 'Wijziging Vrijstelingsregeling in verband met het onder bepaalde omstandigheden vrijstellen van het verlenen van uitstel van betaling van een bestaande vordering tot betaling van een geldsom' gepubliceerd. De vrijstellingsregeling is volgens de Minister van Financiën aangepast, "omdat in de praktijk onduidelijkheid bestond over de vraag of het verlenen van uitstel van betaling van een bestaande schuld onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft) valt en daarmee vergunningplichtig is". Het kosteloos verlenen van uitstel van betaling wordt met de Regeling nu vrijgesteld van de Wft. Klik hier om de Regeling in de Staatcourant te bekijken.