Reactie VFN op advies AP bewaartermijnen kredietregistraties BKR

Vandaag zijn er in de pers meerdere berichten verschenen (zie artikel NOS) over de stelling van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat bewaartermijnen van kredietregistraties bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te lang zijn. De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) uit bezwaren tegen het advies van de AP om de bewaartermijn van kredietregistraties af te schaffen. De VFN benadrukt dat inzicht in de kredietgeschiedenis cruciaal is voor het voorspellen van toekomstig leengedrag en het voorkomen van overkreditering.

Een BKR-registratie hoeft allerminst te leiden tot een automatische weigering van kredietverlening. Een kredietverlener wil een weloverwogen besluit kunnen nemen omtrent de impact van een krediet op de financiële situatie van een consument. Daarbij is het essentieel om te weten of een consument in het recente verleden een problematische schuld heeft gehad of een schuldhulpverleningstraject heeft doorlopen. Op basis van deze informatie kan een aanbieder afwegen om een krediet te verlenen aan een consument die na een eerdere ernstige betalingsachterstand weer een gezonde financiële situatie heeft.

Ruim 97% van de Nederlandse consumenten betaalt haar leningen op tijd terug, en die groep zal worden benadeeld door de verwijdering van informatie over haar goede betaalgeschiedenis. Minder inzage in het betaalgedrag van consumenten zorgt ervoor dat kredietverlening meer risico’s inhoudt, wat kan leiden tot hogere kosten voor alle consumenten door strengere leenvoorwaarden of rentetarieven.

De VFN onderstreept het voorkomen van onnodige en onjuiste registraties, maar het volledig afschaffen van de bewaartermijn van registraties leidt tot een verminderde consumentenbescherming. In een onderzoek uit juli 2023, uitgevoerd door Zanders in samenwerking met het BKR (zie hieronder), wordt de impact van bewaartermijnen op de kans op terugval in betalingsproblemen onderzocht. Het literatuuronderzoek toont dat de huidige termijn van vijf jaar vergelijkbaar is met internationale normen.

NOS: https://nos.nl/artikel/2522192-toezichthouder-vindt-dat-bkr-afgeloste-schulden-te-lang-noteert

Onderzoek Zanders: https://www.bkr.nl/media/nd2kjxoq/zanders-en-bkr-bewaartermijnen-en-betalingsproblemen.pdf