Raad van State kritsich over Bankierseed en hypotheeknorm

De Raad van State heeft advies uitgebracht over het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013. Hierin is de Raad van State onder andere kritisch over een Bankierseed voor medewerkers bij financiële ondernemingen. Deze plicht zou alleen voor beleidsbepalers hoeven te gelden. Over de voorgestelde maximumnorm voor hypotheken stelt ze niet overtuigd te zijn van het nut en de noodzaak van de 'vergaande overheidsinterventie'. Zie ook de samenvatting van het advies.