Overgangstermijn PEplus examens verlengd tot 1 april 2016

De overgangstermijn voor het behalen van PEplus examens wordt met een kwartaal verlengd, tot 1 april 2016. Dit stelt minister Dijsselbloem in de beantwoording van schriftelijke Kamervragen. Oorspronkelijk zou de overgangstermijn aflopen op 31 december 2015. De VVD fractie had de minister gevraagd deze termijn met één jaar te verlengen, vanwege mogelijke capaciteitsproblemen. Dijsselbloem geeft echter aan geen capaciteitsproblemen te voorzien en geen voorstander te zijn van een dergelijke verlenging. Wel ziet hij om andere redenen aanleiding om de overgangstermijn met één kwartaal te verlengen tot 1 april 2016. Zo zijn de eerste maanden van een nieuw kalenderjaar nodig om de vastgestelde nieuwe actualiteiten te verwerken in de lesstof en examenvragen. Ook biedt de “Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid” geen mogelijkheid tot vrijstelling en is er geen hardheidsclausule voor schrijnende gevallen m.b.t. einddatum van 31-12-2015. Verder is in 2014 pas per 1 maart gestart met de afname van PEplus-examens, wat gedeeltelijk ten koste ging van de oorspronkelijke overgangstermijn van twee jaar.