Minister houdt uitvaart en aov in provisieverbod

Vanaf 1 januari 2013 zal voor uitvaartverzekeringen een verbod op provisiebeloning gelden. AMweb meldt dat op basis van de brief van minister De Jager aan de Tweede Kamer. "Ik zie geen aanleiding uitvaartverzekeringen buiten de reikwijdte van het provisieverbod te brengen", aldus de Minister. Het verbod gaat ook gelden voor individuele arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekeringen. Zakelijke inkomensverzekeringen vallen er wel buiten. Zie voor het hele berciht AMweb.nl 14 december 2011.