Minister Dekker wil bestaansminimum schuldenaar beter beschermen

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft een Wetsvoorstel opgesteld dat aansluit bij de inzet van het kabinet "om het aantal problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden effectiever te helpen". In het Wetsvoorstel is o.a. opgenomen dat op een deel van de bankrekening van de schuldenaar geen beslag kan worden gelegd. De Minister wil hiermee bewerkstelligen dat de schuldenaar in zijn levensonderhoud kan blijven voorzien. Ook worden de regels voor beslag op roerende zaken aangepast. Zo wordt de verkoop via internet mogelijk gemaakt, hetgeen leidt tot meer transparantie en kan bijdragen aan hogere opbrengsten tegen lagere kosten. Een andere maatregel is dat geen beslag zal worden gelegd wanneer in geval van verkoop de kosten de baten zullen overtreffen. Tot slot wordt het voor deurwaarders eenvoudiger gemaakt om motorrijtuigen en aanhangwagens in beslag te nemen. In plaats van het voertuig op te sporen kunnen deurwaarders voortaan volstaan met gebruikmaking van het kentekenregister. Klik hier om het bericht van de Rijksoverheid te bekijken.