MiFID 2: Licht op groen voor Europees provisieverbod

Het Europees Parlement (EP) heeft vorige week in de zogeheten plenary vote ingestemd met MiFID 2 waarin een Europees provisieverbod bij onafhankelijk beleggingadvies en vermogensbeheer is opgenomen. Het EP heeft ook ingestemd met een clausule in MiFID 2 dat lidstaten de mogelijkheid biedt om hier bovenop verdergaande stappen te zetten om provisies te verbieden. De MiFID 2-richtlijn is van toepassing op beleggingsondernemingen en financiële markten, maar raakt ook verzekeraars en intermediairs als het gaat om de regels over belangenverstrengeling. “Een Europese steun in de rug voor het Nederlandse provisieverbod.” Zo omschrijft beleidsadviseur Harold Mahadew de uitslag van de stemming in het EP. “Maar liefst 495 van de 529 parlementariërs hebben zowel gestemd vóór MiFID 2 met een provisieverbod bij onafhankelijk advies, als voor de zogenoemde member state-option. Het laatste is een goede ontwikkeling, want het impliceert dat wij als lidstaat eigen stappen mogen blijven zetten om onze hoge mate van consumentenbescherming te kunnen behouden”, aldus Mahadew. MiFID 2 en IMD 2 Mahadew legt uit dat MiFID 2, de richtlijn voor beleggingsondernemingen, door zijn naam verzekeraars niet lijkt te raken, maar dat is niet zo. “In deze richtlijn is een paragraaf opgenomen over belangenverstrengeling, ook wel de ‘conflict of interest’-paragraaf. In het voorstel van het EP is opgenomen dat verzekeraars en intermediairs voor deze bepalingen ook onder MiFID 2 vallen. Daarnaast lijkt het er nog op dat deze cruciale paragraaf als een benchmark voor complexe producten in de herziening van de richtlijn voor verzekeringsbemiddeling (IMD 2) kan worden opgenomen.” De IMD 2 staat later ook op de agenda van het Parlement. Draai EP-rapporteur Ferber Het leek er eerder op dat het Europees Parlement geen voorstander zou zijn van een provisieverbod bij onafhankelijk advies. De EP-rapporteur Marcus Ferber had een streep gehaald door het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie (EC) waarin het verbod was opgenomen. De ECON Committee ging hier in oktober van dit jaar nog in mee. Hierop is er een sterke lobby van de Europese consumentenorganisatie (BEUC) gevoerd met als inzet: een totaal verbod op provisie. Kortom, de consumentenorganisaties wilden met een ‘big bang’ niet alleen van provisie bij onafhankelijk advies, maar in een keer van alle provisie af. De EP-rapporteur heeft toen een draai gemaakt en het oorspronkelijk voorstel van de EC geaccepteerd. Harold Mahadew geeft aan dat een totaalverbod op provisie nog een te grote stap voor Brussel is. Maar de uitkomst van deze stemming, een provisieverbod bij onafhankelijk beleggingsadvies en vermogensbeheer, laat nadrukkelijk zien wat de koers is. “Het Europees Parlement geeft hiermee een helder signaal af dat zij consumentenbescherming in Europa hoog op de agenda zet.” Bron: www.verbondvanverzekeraars, 1 november 2012