Meer transparatie bij variabele rente hypotheken

Meer transparantie bij variabele rente hypotheken 07-07-2010 Het ministerie van Financiën komt met nadere regels om transparantie van variabele rente te bevorderen. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat de consument onvoldoende informatie krijgt over de opbouw van variabele hypotheekrente. Het ministerie en de toezichthouder willen de consument beter inzicht geven bij het afsluiten van een hypotheek. Het onderzoek naar de informatieverstrekking bij variabele rente werd door de AFM gestart naar aanleiding van verschillende klachten van consumenten. In totaal zijn elf hypotheekproducten met variabele rente van acht aanbieders (banken en verzekeraars) onderzocht. De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat consumenten voor het afsluiten van een kredietovereenkomst alle relevante informatie krijgen die nodig is om een adequate beoordeling en afweging te maken. Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat de informatieverstrekking bij aanbieders onvoldoende is omdat er geen informatie wordt gegeven over de opbouw en werking van het rentepercentage en de risico's die daaraan verbonden zijn voor de consument. De AFM adviseert consumenten naar deze informatie te vragen als deze niet beschikbaar is, en er goed naar te kijken. Het ministerie streeft ernaar om voor het einde van de zomer over te gaan tot de consultatie van een algemene maatregel van bestuur. Dit om er voor te zorgen dat alle hypotheekverschaffers op dezelfde wijze invulling geven aan de eisen van de Wft en om de consument meer duidelijkheid te geven over de opbouw en risico's van variabele rente.