KiFid start per 31 maart

Per 1 april 2007 start het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Leden van de VFN zijn benaderd om zich bij KiFid aan te sluiten. Niets staat een start meer in de weg. KiFid en de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars zijn het eens over de kwestie van het bindend advies. In goed overleg zijn zij gekomen tot enkele procedurele aanpassingen. Het plafond van 150.000 euro waarbinnen het bindend advies van kracht is, blijft gehandhaafd. Daarnaast zijn partijen overeengekomen dat in zaken waarin de beroepsaansprakelijkheid van tussenpersonen in het geding is en waar sprake is van een claim van 50.000 euro of hoger, de geschillencommissie wordt uitgebreid met twee arbiters tot vijf. Daarnaast is door Kifid en aansprakelijkheidsverzekeraars het grote belang van een goede interne klachtenregeling van o.m. tussenpersonen nog eens onderstreept. Kifid heeft daarvoor een model regeling opgesteld. Aansprakelijkheidsverzekeraars zullen de invoering en naleving daarvan door de markt goed monitoren. Bedrijven die zich reeds hebben aangesloten bij het Klachteninstituut worden over de uitkomst van het overleg rechtstreeks door het Kifid geïnformeerd.