Holland Financial Centre stopt in huidige vorm

Het bestuur van de Stichting Holland Financial Centre heeft besloten om de publiek-private samenwerking in de huidige vorm te beëindigen. De minister van Financiën en Tweede Kamerleden zijn van mening dat de huidige wijze van samenwerking een schijn van rolvermenging tussen private sector, toezichthouders en overheid met zich meebrengt. Hiermee resteert onvoldoende draagvlak voor het forum.