Europese markt voor consumptief krediet trekt aan in 2011

Eurofinas, de organisatie van Europese aanbieders van consumptief krediet, maakt bekend dat haar leden in 2011 € 328,8 miljard aan nieuwe leningen hebben verstrekt: een stijging van 3,2% ten opzichte van 2010. Deze verbetering kwam vooral door een sterke groei in persoonlijke leningen (9,1%) en autofinancieringen (3,9%). Doorlopend krediet daalde juist met -1,0% en ook point of sale anders dan autofinancieringen vertoonde een daling (-8,3%). Terwijl de totale cijfers voor 2011 een verbetering lijken ten opzichte van 2010, vertonen de Europese landen onderling duidelijke verschillen. De hoogste groei aan nieuw verstrekt consumptief krediet werd gemeten in Nederland (15%), Duitsland (13%) en België (12%). Maar ook  Finland, Noorwegen en Roemenië vertoonden een sterke groei van respectievelijk 9%, 8% en 5%. Op de markten van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk vond weinig verandering plaats. De mediterrane landen werden allen geconfronteerd met dalingen, met in Portugal de ergste krimp van -15%. Verder zagen ook Zweden en Tsjechië dalingen in 2011. Pedro Guijarro, voorzitter van Eurofinas, merkte op dat "het zeer bemoedigend is om voor 2011 als geheel een ​​stabiel herstel van de markt voor consumptief krediet te zien. Met name de groei van persoonlijke leningen blijkt aanzienlijk. Kanttekening is dat het grootste gedeelte van deze groei plaatsvond in de eerste helft van het jaar, terwijl de tweede helft een bijzonder grote daling kende. Gezien de onzekere marktomstandigheden kan deze daling  doorzetten in de eerste helft van 2012, met name in de eurozone. Elk mogelijk herstel in de rest van dit jaar en in 2013 zal afhangen van de manier waarop overheden reageren op de uitdagingen van de huidige Eurocrisis. Er is hoe dan ook geen twijfel dat consumptief krediet in deze tijd een zeer belangrijke rol speelt bij de financiering van de consumptie en het bevorderen van verdere economische groei in Europa." Bron: Eurofinas 12 juni 2012 (vrij vertaald) Zie voor meer informatie http://eurofinas.org VFN leden kunnen het rapport direct raadplegen via het besloten gedeelte van onze website.