Eén op de drie bedrijven krijgt geen krediet

Op EUFIN.nl valt te lezen dat één op de drie Nederlandse bedrijven financiële belemmeringen ondervindt. Ze krijgen moeilijker kredieten en leningen en ondervinden toenemende debiteurenrisico’s. Bedrijven verwachten voor de komende twaalf maanden vooral kostenreducties door te voeren. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland over het vierde kwartaal. Zie voor het gehele bericht EUFIN.nl, 26 november 2012.