De Jager zint op maatregelen hypotheekmarkt

De Jager zint op maatregelen hypotheekmarkt Minister De Jager (Financiën) wil dat de informatie die klanten ontvangen over de hypotheekrente wordt verbeterd. Tevens gaat hij naar aanleiding van het recente onderzoek van mededingingsautoriteit NMA de hypotheekmarkt als geheel onder de loep nemen. Kamerleden van CDA, VVD en GroenLinks stelden De Jager in augustus vragen over het gebrek aan concurrentie en transparantie op de hypotheekmarkt, naar aanleiding van cijfers van het CBS. Gevraagd werd onder meer of banken niet meer inzicht zouden moeten geven in de opbouw van rentetarieven. "Gelet op de uitkomsten van het AFM-onderzoek naar de informatieverstrekking over variabele rente acht ik het stellen van nadere regels aan de informatieverschaffing door aanbieders wenselijk", aldus De Jager, die een algemene maatregel van bestuur voorbereidt over de transparantie van variabele hypotheekrentes. "De eerste resultaten van het NMA-onderzoek hebben mij echter doen besluiten om in een breder kader te kijken naar de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt." Hij gaat daartoe overleggen met marktpartijen en de AFM. Bron: Assurantie Magazine 18 november 2010