Aantal aanbieders flitskrediet sterk afgenomen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldt dat het aantal aanbieders van flitskrediet de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Er is op dit moment nog steeds een klein aantal aanbieders actief. Consumenten doen er daarom nog steeds goed aan om goed naar de kosten te kijken als ze overwegen een flitskrediet af te sluiten. De AFM heeft sinds 2011 in totaal 21 partijen onderzocht. Daarvan waren er achttien in overtreding. Vijftien zijn nu gestopt, mede na handhavend optreden van de AFM. Flitskredieten zijn leningen die korter lopen dan drie maanden. De aanbieders hiervan mogen, als ze een AFM-vergunning hebben, maximaal 15 procent op jaarbasis aan kosten in rekening brengen. In de praktijk is echter gebleken dat de kosten vaak veel hoger uitvallen, tot wel honderden procenten. Aanbieders hebben met allerlei constructies geprobeerd deze (verboden) kosten in rekening te brengen en de wetgeving te omzeilen. Kwetsbare consumenten ‘’Dat is erg onethisch, zeker omdat deze aanbieders zich voornamelijk richten op een groep financieel kwetsbare consumenten. Door dit schadelijke gedrag duperen ze consumenten die het al moeilijk hebben en ze schaden het vertrouwen in de financiële markten als geheel’’, aldus Marcus Wagemakers, hoofd van de afdeling Marktintegriteit en Handhaving. Er is op dit moment nog een klein aantal flitskredietaanbieders actief in Nederland. Een aantal opereert vanuit het buitenland. De AFM houdt nog steeds verscherpt toezicht op de markt voor flitskrediet en sluit nieuwe handhavingmaatregelen niet uit. Advies aan consumenten De AFM adviseert consumenten zich te beraden bij het afsluiten van een flitskrediet. Tot nu toe zijn de AFM alleen gevallen bekend van hoge (verboden) kosten die door flitskredietaanbieders in rekening wordt gebracht. Omdat consumenten die een flitskrediet afsluiten vaak al in een financieel lastige situatie zitten, gebeurt het geregeld dat ze de lening niet kunnen terugbetalen. Als dat gebeurt, nemen de kosten flink toe. Op haar website geeft de AFM tips voor consumenten die een lening willen afsluiten. Ze doen er bijvoorbeeld goed aan om te controleren of een kredietverstrekker een vergunning heeft en wat de totale kosten bedragen. Bron: AFM.nl