Reactie VFN op artikel omtrent toenemende leenbedrag voor grote aankopen

Uit de recente bevindingen van vergelijkingssite Independer lijken Nederlanders grotere bedragen te lenen voor aankopen zoals auto's, badkamers en keukens (zie artikel). Independer claimt dat het gemiddelde leenbedrag  in twee jaar tijd is opgelopen van €14.471 naar €16.334. De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) vindt dat bij deze cijfers een aantal belangrijke kanttekeningen geplaatst moeten worden.

Uit cijfers van VFN-leden blijkt dat de gemiddelde hoogte van het verstrekte krediet voor autofinanciering tussen 2022 en 2023 weliswaar is gestegen, maar de gemiddelde hoogte van overige persoonlijke leningen is gedaald. Hiermee is het totale gemiddelde verstrekte consumptieve krediet gedaald van €17.200 in 2022 naar €15.362 in 2023.

Lagere Persoonlijke Leningen

De afgenomen leenbedragen (niet-zijnde auto’s) van persoonlijke leningen vallen deels te verklaren door de leennormen consumptief krediet die jaarlijks worden aangescherpt. Deze normen zijn essentieel voor het waarborgen van verantwoord lenen en beschermen consumenten tegen overmatige schuldenlast. Echter, zorgen de strenge leennormen ook voor minder leenruimte, waardoor consumenten minder krediet kunnen krijgen. Dit heeft als gevolg dat consumenten naar alternatieven zullen zoeken voor het afsluiten van een consumptief krediet.

De VFN constateert dat de toename van gemiddelde leenbedragen rondom autofinanciering grotendeels toe te schrijven is aan het feit dat auto’s in prijs blijven stijgen. Dit komt onder andere door hogere aanschafbelastingen (bpm), inflatie, verschuiving naar EV’s, hogere lonen en duurdere onderdelen.

Zorgwekkende Trend in Hypothecair Krediet

Een zorgelijke trend die de VFN opmerkt, is dat een groot aantal consumenten, in plaats van een persoonlijke lening, vaker een hypothecair krediet gebruiken voor consumptieve doeleinden met een kortere levensduur, zoals auto’s. Door een auto te financieren met hypothecair krediet moet de consument bijvoorbeeld 30 jaar lang aflossen en rente betalen. Het is daarom cruciaal dat leningen passen bij hetgeen waarvoor ze worden gebruikt, om zo financiële problemen in de toekomst te voorkomen. Een niet-passende lening is namelijk op de lange termijn riskant omdat het de flexibiliteit van consumenten vermindert en hun totale schuldpositie verhoogt.

Conclusie

De VFN blijft zich inzetten voor verantwoorde kredietverstrekking en zal in gesprek blijven met haar leden om passende kredietverstrekking te waarborgen. Wij zien de aanvullende consumentenbescherming en duidelijkheid die de CCD II biedt daarom als een positieve ontwikkeling. De CCD II zal gaan leiden tot een gelijker speelveld binnen de Europese kredietmarkt en ook voorzien in een gemeenschappelijk kader voor de harmonisatie van kredietovereenkomsten voor consumenten. Ook vindt de VFN dat de consument moet worden ontmoedigd om hypothecair krediet te gebruiken voor consumptieve doeleinden. De VFN blijft alert op deze trends en zet zich in om de Nederlandse consument te ondersteunen bij het maken van verantwoorde financiële keuzes.

Artikel Telegraaf: Link