Werklunch Open Banking: welke ontwikkelingen en toepassingen voor de financiële sector?

Klarna Kosma zal ingaan op de laatste ontwikkelingen op het gebied van Open Banking en bespreken hoe Open Banking in relatie staat tot VFN-leden, waar de potentie ligt, de ontwikkelingen in Nederland en wat er nog te wachten staat met de komende herziening van PSD2 richtlijn.

Schijf je in om de vergadering bij te wonen.