PAY-OFF

VFN Financieringsbarometer

Eerste kwartaal 2018: Consumentenfinancieringsindex verder doorgestegen

De consumentenfinancieringsindex in het eerste kwartaal van 2017 is doorgestegen t.o.v. van vorig kwartaal. Dit blijkt uit de eerste meting van de VFN Financieringsbarometer in 2018, die is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).

De barometer geeft aan in hoeverre Nederlandse consumenten verwachten aankopen te financieren in vergelijking met gefinancierde aankopen in de afgelopen twaalf maanden.

Dit kwartaal komt de barometer uit op 209 punten. Consumenten verwachten dus meer aankopen te financieren dan in de afgelopen 12 maanden.

De barometer is opgebouwd uit twee indices: Aankoopbereidheid en Financieringsbereidheid.

 

Ten opzichte van het vorige kwartaal is de Aankoopbereidheid iets gedaald (115 in Q4 2017). De Financieringsbereidheid is flink gestegen (176 in Q4 2017).

De gecombineerde Consumentenfinancieringsindex is flink gestegen (203 in Q4 2017).

Trendmatige ontwikkeling:

De eerstvolgende meting vindt plaats in het tweede kwartaal van 2018. De resultaten zullen op deze website worden geplaatst.