PAY-OFF

VFN Financieringsbarometer

Vierde kwartaal 2017: Consumentenfinancieringsindex flink gestegen

De consumentenfinancieringsindex in het vierde kwartaal van 2017 is flink gestegen t.o.v. van vorig kwartaal. Dit blijkt uit de vierde meting van de VFN Financieringsbarometer in 2017, die is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).

De barometer geeft aan in hoeverre Nederlandse consumenten verwachten aankopen te financieren in vergelijking met gefinancierde aankopen in de afgelopen twaalf maanden.

Dit kwartaal komt de barometer uit op 203 punten. Consumenten verwachten dus meer aankopen te financieren dan in de afgelopen 12 maanden.

De barometer is opgebouwd uit twee indices: Aankoopbereidheid en Financieringsbereidheid.

 

Ten opzichte van het vorige kwartaal is de Aankoopbereidheid vrijwel gelijk gebleven (113 in Q3 2017). De Financieringsbereidheid is flink gestegen (142 in Q3 2017).

De gecombineerde Consumentenfinancieringsindex is flink gestegen (161 in Q3 2017).

Trendmatige ontwikkeling:

De eerstvolgende meting vindt plaats in het eerste kwartaal van 2018. De resultaten zullen op deze website worden geplaatst.