PAY-OFF

VFN Financieringsbarometer

Derde kwartaal 2017: Consumentenfinancieringsindex vrijwel gelijk gebleven

De consumentenfinancieringsindex in het derde kwartaal van 2017 is vrijwel gelijk aan die van vorig kwartaal. Dit blijkt uit de derde meting van de VFN Financieringsbarometer in 2017, die is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).

De barometer geeft aan in hoeverre Nederlandse consumenten verwachten aankopen te financieren in vergelijking met gefinancierde aankopen in de afgelopen twaalf maanden.

Dit kwartaal komt de barometer uit op 161 punten. Consumenten verwachten dus nog steeds meer aankopen te financieren dan in de afgelopen 12 maanden.

De barometer is opgebouwd uit twee indices: Aankoopbereidheid en Financieringsbereidheid.

Ten opzichte van het vorige kwartaal is de Aankoopbereidheid gestegen (103 in Q2 2017). De Financieringsbereidheid is gedaald (158 in Q2 2017).

De gecombineerde Consumentenfinancieringsindex is vrijwel gelijk gebleven (162 in Q2 2017).

Trendmatige ontwikkeling:

De eerstvolgende meting vindt plaats in het vierde kwartaal van 2017. De resultaten zullen op deze website worden geplaatst.