PAY-OFF

VFN Financieringsbarometer

Vierde kwartaal 2018: Consumentenfinancieringsindex gestegen

De consumentenfinancieringsindex in het vierde kwartaal van 2018 is gestegen t.o.v. van vorig kwartaal. Dit blijkt uit de vierde meting van de VFN Financieringsbarometer in 2018, die is opgesteld door onderzoeksbureau Ipsos i.s.m. GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).

De barometer geeft aan in hoeverre Nederlandse consumenten verwachten aankopen te financieren in vergelijking met gefinancierde aankopen in de afgelopen twaalf maanden.

Dit kwartaal komt de barometer uit op 152 punten. Consumenten verwachten dus meer aankopen te financieren dan in de afgelopen 12 maanden.

De barometer is opgebouwd uit twee indices: Aankoopbereidheid en Financieringsbereidheid.

 

Ten opzichte van het vorige kwartaal is de Aankoopbereidheid licht gestegen (91 in Q3). Ook de financieringsbereidheid is gestegen (159 in Q3).

De gecombineerde Consumentenfinancieringsindex is gestegen (145 in Q3).

Trendmatige ontwikkeling:


De eerstvolgende meting vindt plaats in het eerste kwartaal van 2019. De resultaten zullen op deze website worden geplaatst.