De Telegraaf bericht dat gemeenten door nieuwe wetgeving vanaf zondag verplicht zijn om mensen in financiële nood beter te helpen. Daarbij hamert staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) er in een interview met het ANP wel op dat mensen in tijden van economische tegenspoed vooral „zelf een...

Minister De Jager (Financiën) heeft besloten het eensporige hypotheekrentebeleid voor geldverstrekkers, zoals dat per 1 januari zal gaan gelden, aan te passen. Rentekortingen blijven mogelijk, mits deze worden aangeboden aan nieuwe en bestaande klanten. Dit meldt AM op haar website 29 juni 2012...

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 30.000 euro opgelegd aan Graffiti Entertainment Europe (voorheen Clever Life). Volgens de AFM heeft de kredietbemiddelaar zich schuldig gemaakt aan verboden colportage. Dit meldt VVP op haar website 27 juni 2012...

Eurofinas, de organisatie van Europese aanbieders van consumptief krediet, maakt bekend dat haar leden in 2011 € 328,8 miljard aan nieuwe leningen hebben verstrekt: een stijging van 3,2% ten opzichte van 2010.Deze verbetering kwam vooral door een sterke groei in persoonlijke leningen (9,1%) en autofinancieringen (3,9%)....

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat onderzoeken of er overstapdrempels zijn bij financiële producten die door veel consumenten gebruikt worden. De mededingingsautoriteit neemt een aantal bankproducten en verzekeringen onder de loep, zoals hypotheken, lijfrente- en uitvaartverzekeringen.Het volledige bericht is te raadplegen op AMweb 15-06-2012...

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat huurders een grotere kans lopen op fincanciële problemen dan kopers.  58 Procent van de huurders komt maandelijks niet of nauwelijks rond. Ook staan huurders vaker rood dan kopers. Het Nibud gaat samen met GGN woningbouwcorporaties trainen in voortijdige signalering...