Met de consultatie Wijzigingsvoorstel Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) heeft het ministerie van Financiën kenbaar gemaakt op welke wijze de Wbft beoogd zal worden aangepast. De wijzigingen vloeien voort uit het voornemen in het regeerakkoord “Bruggen Slaan” om de overheidsbijdrage voor het door de Autoriteit...

De Vaste Kamercommissie van Financiën in de Tweede Kamer is deze week akkoord gegaan met de door de minister van Financiën voorgestelde versoepelingen van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. Op haar website zet het CDFD de wijzigingen op een rij:Overgangstermijn verlengdDe overgangstermijn wordt verlengd van 1,5 naar 2...

Verstrekking van Consumptief Krediet heeft een positief effect op consumptie en economische groei. Dat is de belangrijkste conclusie uit onderzoek dat in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) is uitgevoerd door Tilburg University. Het onderzoek is uitgevoerd ter gelegenheid van het 85-jarige...

Uit onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft laten uitvoeren, blijkt dat veel consumenten de hoogte van de rente bij roodstanden onderschatten.Consumenten schatten rente bij roodstanden te laag inDe gebruikelijke rentetarieven voor roodstanden liggen tussen de 12% en het wettelijk maximum van 15%, maar...