Tweede kwartaal 2014: Aankoopbereidheid nog laag, financieringsbereidheid positiefUit de VFN Financieringsbarometer van het tweede kwartaal in 2014 blijkt dat huishoudens in Nederland nog voorzichtig zijn met het doen van grote aankopen, maar wel meer bereid zijn om toekomstige aankopen te financieren.Consumenten zijn in de komende...

Met de consultatie Wijzigingsvoorstel Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) heeft het ministerie van Financiën kenbaar gemaakt op welke wijze de Wbft beoogd zal worden aangepast. De wijzigingen vloeien voort uit het voornemen in het regeerakkoord “Bruggen Slaan” om de overheidsbijdrage voor het door de Autoriteit...