Bestaande koopwoning zijn in juli 4,9% duurder geworden dan in juli 2015. De laatste keer dat sprake was van dergelijke stijgingspercentages was bijna 12 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van CBS en Kadaster. Het onderzoek laat tevens zien dat de woningprijzen in augustus 2008...

Volgens Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie bedroeg de inflatie in de EU in juli gemiddeld 0,2%. Dit is iets hoger dan in juni (0,1%) en gelijk aan juli vorig jaar. Tussen de lidstaten bestonden aanzienlijke verschillen. Zo was er in 12 lidstaten sprake...

Volgens het CBS hebben consumenten in juni van dit jaar 0,8% meer uitgegeven dan in juni 2015. Met name aan duurzame goederen en diensten werd door de consument meer besteed. De omstandigheden voor consumptie zullen volgens de CBS-consumptieradar in augustus ongeveer gelijk zijn aan die...

In maart heeft de AFM in samenwerking met 5 crowdfundingsplatformen consumentenonderzoek uitgevoerd onder ruim 800 investeerders in crowfunding.Tussen de investeerders blijkt sprake van aanzienlijke verschillen, o.a. in de mate waarin spreiding wordt aangebracht.De AFM onderscheidt 4 typen investeerders:feel-good investeerders die maatschappelijk willen bijdragen ervaren...

Het gemiddelde leasetarief is de afgelopen 5 jaar nauwelijks veranderd, zo meldt het CBS. Wel bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de afzonderlijke segmenten. Zo zijn de leaseprijzen van auto’s in het A- (submini’s) en B- (kleine auto’s) segment sinds 2011 aanzienlijk gestegen, terwijl de leaseprijzen...