Zoals bekend zal het provisieverbod in 2017 worden geëvalueerd. Op 13 juni heeft de Minister van Financiën de contouren van deze evaluatie geschetst. Het provisieverbod, dat sinds 1 januari 2013 van kracht is, moet bijdragen aan een cultuurverandering in de financiële sector, waarbij de nadruk...

Tweede kwartaal 2016: Consumentenfinancieringsindex afgenomenDe consumentenfinancieringsindex in het tweede kwartaal van 2016 is gedaald. Dit blijkt uit de tweede meting van de VFN Financieringsbarometer in 2016, die is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).De barometer geeft aan...

De minister van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het overleg met de telecomsector over een gedragscode.De minister heeft kenbaar gemaakt dat het overleg geen gedragscode heeft opgeleverd die kan leiden tot de verlening van een vrijstelling van de regels voor kredietverlening uit de...

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft consumenten gewaarschuwd voor financiële risico’s als zij de kosten voor het afsluiten van een hypotheek financieren met een consumptief krediet.Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat 12% van de consumenten het hypotheekbedrag verlaagt door een consumptief krediet af...