Volgens Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie bedroeg de inflatie in de EU in juli gemiddeld 0,2%. Dit is iets hoger dan in juni (0,1%) en gelijk aan juli vorig jaar. Tussen de lidstaten bestonden aanzienlijke verschillen. Zo was er in 12 lidstaten sprake...

Volgens het CBS hebben consumenten in juni van dit jaar 0,8% meer uitgegeven dan in juni 2015. Met name aan duurzame goederen en diensten werd door de consument meer besteed. De omstandigheden voor consumptie zullen volgens de CBS-consumptieradar in augustus ongeveer gelijk zijn aan die...

In maart heeft de AFM in samenwerking met 5 crowdfundingsplatformen consumentenonderzoek uitgevoerd onder ruim 800 investeerders in crowfunding.Tussen de investeerders blijkt sprake van aanzienlijke verschillen, o.a. in de mate waarin spreiding wordt aangebracht.De AFM onderscheidt 4 typen investeerders:feel-good investeerders die maatschappelijk willen bijdragen ervaren...

Het gemiddelde leasetarief is de afgelopen 5 jaar nauwelijks veranderd, zo meldt het CBS. Wel bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de afzonderlijke segmenten. Zo zijn de leaseprijzen van auto’s in het A- (submini’s) en B- (kleine auto’s) segment sinds 2011 aanzienlijk gestegen, terwijl de leaseprijzen...

Volgens het CBS kwam de Nederlandse inflatie in juli uit op -0,3% ten opzichte van een jaar eerder. Negatieve inflatie is uitzonderlijk. De laatste keer dat de inflatie negatief was, was in december 1987. Het boodschappenmandje van het CBS liet zien dat de huren en...