Het producentenvertrouwen is in augustus gedaald naar 5,4, zo meldt het CBS. Het vertrouwen ligt hiermee nog wel ruim boven het langjarig gemiddelde. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden bedroeg in juli nog 6,6. Sinds oktober 2014 is sprake van een positief sentiment. De industrieel ondernemers waren in augustus vooral minder...

Naar aanleiding van berichtgeving in NRC Handelsblad, hebben de Kamerleden Jasper van Dijk en Leijten Kamervragen gesteld over de schuldregistratie bij BKR. Ze vragen de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid o.a. om met het BKR "in gesprek te gaan...

Volgens eerste berekeningen van het CBS is het bbp in het tweede kwartaal met 1,5% gegroeid t.o.v. het eerste kwartaal van dit jaar. Een dergelijk hoge kwartaal op kwartaal groei is deze eeuw nog maar 2 keer eerder voorgekomen. Er is al 13 kwartalen op rij sprake...

De economische groei zal dit jaar naar verwachting uitkomen op 3,3%, dat blijkt uit de concept Macro Economische Verkenningen (MEV) van het CPB. Daarmee zou de groei voor het eerst in 10 jaar weer boven de 3% uitkomen. Voor 2018 verwacht het CPB een economische groei...