De consumentenprijzen zijn in september gestegen met 1,5% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In augustus bedroeg de stijging nog 1,4%. In het verleden werd de verandering van de consumentenprijsindex (CPI) vaak gezien de inflatie in Nederland. Sinds juni 2017 publiceert het CBS echter het zogenaamde prijzendashboard,...

Nederlandse huishoudens (incl. instellingen zonder winstoogmerk) hadden eind juni 2017 gezamenlijk een schuld van € 760 mld., aldus het CBS. Eind maart van dit jaar was dat nog ruim 3 mld. minder. De Toename valt volgens het CBS vooral te verklaren door de toename van...