PAY-OFF

VFN Cijfers

Nadat 2012 en in mindere mate 2013 een flinke daling lieten zien, groeide het nieuw verstrekte krediet in 2014 met 2%. In 2015 zette het herstel verder door met een toename van het nieuw verstrekte krediet van 21%. Op het gebied van autofinancieringen bedroeg de groei van nieuw verstrekt krediet in dat jaar 18% en de overige consumptieve kredietverlening nam zelfs moet 23% toe.

 

Verstrekt Consumptief Krediet door vfn-leden in 2010-2015 in Eur mio

 

Het aandeel van de Persoonlijke Leningen in het nieuw verstrekte krediet wordt al jaren steeds groter. Deze ontwikkeling zette zich versneld door in 2015.

           

Verstrekte Persoonlijke Leningen en Doorlopende Kredieten door vfn-leden in 2010-2015, in Eur mio

 

Het nieuw verstrekte krediet in de vorm van Persoonlijke Leningen steeg in 2015 met 55%. Ook in de vorm van Doorlopend Krediet werd meer verstrekt (+11%). Het aandeel van Persoonlijke Leningen in de nieuwe kredietproductie bedroeg in 2015 35%.

Het totaal uitstaand saldo Consumptief krediet bij VFN leden liet na een groei in de periode 2009-2012 in 2013 een sterke daling zien. Sindsdien is het totaal uitstaand saldo nagenoeg gelijk gebleven. In 2015 steeg het totaal uitstaand saldo Consumptief Krediet bij VFN leden met 2% ten opzichte van 2014. Deze stijging werd veroorzaakt door een toename (+8%) van het uitstaand saldo particuliere autofinancieringen.

 

Uitstaand Saldo Consumptief Krediet bij vfn-leden in 2010- 2015 in Eur mio

Ook de zakelijke kredietverlening door VFN leden groeit sinds 2014. Na een beperkte groei in 2014 nam het nieuw verstrekte krediet in 2015 met 22% toe. Het uitstaande saldo steeg met 12%.


Zakelijk krediet bij vfn-leden: Verstrekt krediet en uitstaand saldo, 2010-2015, in Eur mio