PAY-OFF

VFN Cijfers

 

De VFN-leden geven jaarlijks inzicht in de ontwikkeling van het nieuw verstrekte krediet en het uitstaande saldo.

 

In 2015 is het herstel in het nieuw verstrekte krediet, na de teruggang tijdens de financiële crisis, goed op gang gekomen met forse groei. Deze trend heeft zich doorgezet in 2016. Ten opzichte van 2015 is het nieuw verstrekte krediet consumptieve krediet toegenomen met 21%.

 

Het nieuw verstrekte krediet in de vorm van autofinancieringen is in 2016 toegenomen met 14%. De groei van de overige consumptieve kredietverlening ligt met 26% op een nog hoger niveau.

 

In de achterliggende jaren is het aandeel van Persoonlijke Leningen in het nieuw verstrekte krediet toegenomen. Deze ontwikkeling zet zich verder door in 2016.

 

Het nieuw verstrekte krediet in de vorm van Persoonlijke Leningen is in 2016 gestegen met 89%. Doorlopend Krediet werd juist minder verstrekt (-8%). Het aandeel van Persoonlijke Leningen in de nieuwe kredietproductie bedraagt met 53% voor het eerst meer dan de helft.

 

In 2016 is het uitstaand saldo Consumptief Krediet bij VFN-leden gestegen met 3%. Deze groei is vooral veroorzaakt door een toename (+10%) van het uitstaand saldo particuliere autofinancie­ringen. Het uitstaand saldo van Consumptief Krediet exclusief autofinancieringen is met 1% toegenomen.

 

Ook de zakelijke kredietverlening door VFN-leden blijft toenemen. In 2016 is het nieuw verstrekte krediet ten opzichte van 2015 toegenomen met 41%. Het uitstaande saldo is gestegen met 31%.