PAY-OFF

VFN Cijfers

De VFN-leden geven jaarlijks inzicht in de ontwikkeling van het nieuw verstrekte krediet en het uitstaande saldo.

In 2017 is het nieuw verstrekte consumptieve krediet toegenomen met 14%. Zowel het nieuw verstrekte krediet in de vorm van autofinancieringen (+15%) als de overige consumptieve kredietverlening (+14%) zijn toegenomen ten opzichte van 2016.

Verstrekt Consumptief Krediet door VFN-leden in 2010-2017 in Eur mio

In de achterliggende jaren is in de markt een snelle verschuiving opgetreden van Doorlopend Krediet naar. Persoonlijke Leningen. Deze ontwikkeling heeft zich in 2017 verder doorgezet.

Verstrekte Persoonlijke Leningen en Doorlopende Kredieten door VFN leden in 2010-2017 in Eur mio

Aandeel Doorlopend Krediet en Persoonlijke Lening in nieuw verstrekt krediet 2010-2017 bij VFN leden


Het nieuw verstrekte krediet in de vorm van Persoonlijke Leningen is in 2017 gestegen met 55%. Doorlopend Krediet werd juist minder verstrekt (-29%). Het aandeel van Persoonlijke Leningen in de nieuwe kredietproductie bedraagt in 2017 al 71%. In 2010 was dit aandeel slechts 13%.

In 2017 is het uitstaand saldo Consumptief Krediet bij VFN-leden gestegen met 10%. Zowel bij particuliere autofinancieringen (+15%) als bij de overige consumptieve kredietverlening (+8%) was sprake van groei.

Uitstaand Saldo Consumptief Krediet bij VFN-leden in 2010-2017 in Eur mio

Ook de zakelijke kredietverlening door VFN-leden zat in 2017 in de lift. In 2017 is het nieuw verstrekte krediet ten opzichte van 2016 toegenomen met 12%. Het uitstaande saldo is gestegen met 31%.

Zakelijk krediet bij VFN-leden: Verstrekt krediet en uitstaand saldo, 2010-2017, in Eur mio