2016

In maart heeft de AFM in samenwerking met 5 crowdfundingsplatformen consumentenonderzoek uitgevoerd onder ruim 800 investeerders in crowfunding.Tussen de investeerders blijkt sprake van aanzienlijke verschillen, o.a. in de mate waarin spreiding wordt aangebracht.De AFM onderscheidt 4 typen investeerders:feel-good investeerders die maatschappelijk willen bijdragen ervaren...

Het gemiddelde leasetarief is de afgelopen 5 jaar nauwelijks veranderd, zo meldt het CBS. Wel bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de afzonderlijke segmenten. Zo zijn de leaseprijzen van auto’s in het A- (submini’s) en B- (kleine auto’s) segment sinds 2011 aanzienlijk gestegen, terwijl de leaseprijzen...

Volgens het CBS kwam de Nederlandse inflatie in juli uit op -0,3% ten opzichte van een jaar eerder. Negatieve inflatie is uitzonderlijk. De laatste keer dat de inflatie negatief was, was in december 1987. Het boodschappenmandje van het CBS liet zien dat de huren en...

Volgens het CBS hebben consumenten in mei van dit jaar 1,4% meer uitgegeven dan in mei 2015. Met name aan voedings- en genotsmiddelen en duurzame goederen werd door de consument meer besteed. De omstandigheden voor consumptie zullen volgens de CBS-consumptieradar in juli bovendien gunstiger zijn...

In juni 2016 zijn volgens het Kadaster 17.862 woningen verkocht, een stijging van 17,9% ten opzichte van juni 2015 en 11,2% ten opzichte van mei 2016. Het aantal hypotheken dat door het Kadaster in juni van dit jaar werd geregistreerd bedroeg 25.805, een toename van...

Mag jij op 1-1-2017 nog adviseren? Schakel snel met de VFN & Lindenhaeghe Je weet het hè? Er is een deadline. Op 1-1-2017 moet het geregeld zijn: al jouw (Wft) diploma’s moeten dan zijn omgewisseld. Anders mag je straks niet meer adviseren. Maar hoe zorg je...