CBS: Consumentenprijzen november 1,5% gestegen

CBS: Consumentenprijzen november 1,5% gestegen

De consumentenprijzen zijn in november gestegen met 1,5% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In oktober bedroeg de stijging nog 1,3%. In het verleden werd de verandering van de consumentenprijsindex (CPI) vaak gezien de inflatie in Nederland. Sinds juni 2017 publiceert het CBS echter het zogenaamde prijzendashboard, dat tot doel heeft ‘een breder beeld te geven van inflatie in Nederland’. Zo worden naast de prijsveranderingen van de consumptie van huishoudens ook prijsveranderingen op de kapitaalmarkt, van de productie van goederen en diensten en van vastgoed en investeringen in kaart gebracht.

Daarnaast berekent het CBS de inflatie ook op basis van de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP), zodat een vergelijking kan worden gemaakt met de inflatie in andere EU-lidstaten. Op basis van de HICP kwam de inflatie in Nederland in oktober ook uit op 1,5% (1,3% in oktober). Daarmee is de inflatie in Nederland gelijk aan de inflatie in de eurozone, die in oktober ook 1,5% bedroeg.

Klik hier om het bericht van het CBS over de consumentenprijzen in september te bekijken en hier om het prijzendashboard te bekijken.